پریز برق ارتدار (پشت سرامیکی) الیزه طرح متال با میانی رنگی

40,250 تومان

پریز برق ارتدار (پشت سرامیکی)الیزه طرح متالبا میانی رنگی پریز برق ارتدار (پشت سرامیکی)الیزه طرح متالبا میانی رنگی تعداد در کارتن :200

درواقع، پریزهایی که از چنین قابلیتی برخوردار هستند که جریان الکتریکی را به زمین انتقال دهند و ایمنی بیشتری را ایجاد نمایند، پریزهای ارت دار نامیده می‌شوند.

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر