پریز برق ارتدار قــاب دور متـــال با میانی رنگی/ ایران کروم تیره با میانی نقره اي

74,220 تومان

پریز برق ارتدار قــاب دور متـــال با میانی رنگی/ایران کروم تیرهبا میانی نقره اي درواقع، پریزهایی که از چنین قابلیتی برخوردار هستند که جریان الکتریکی را به زمین انتقال دهند و ایمنی بیشتری را ایجاد نمایند، پریزهای ارت دار نامیده می‌شوند.

پریز برق ارتدار قــاب دور متـــال با میانی رنگی/ ایران کروم تیره با میانی نقره اي تعداد در کارتن :10

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر