پریز برق ارتدار قاب دور تـــرنسپـــرنــت با میانی رنگی/ ایــران قهــوه اي با میانی بــژ

24,930 تومان

پریز برق ارتدار قاب دور تـــرنسپـــرنــت با میانی رنگی/ایــران قهــوه ايبا میانی بــژ درواقع، پریزهایی که از چنین قابلیتی برخوردار هستند که جریان الکتریکی را به زمین انتقال دهند و ایمنی بیشتری را ایجاد نمایند، پریزهای ارت دار نامیده می‌شوند.

پریز برق ارتدار قاب دور تـــرنسپـــرنــت با میانی رنگی/ ایــران قهــوه اي با میانی بــژ تعداد در کارتن :10

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر