پریز برق ارت دربدار قاب دور رنگــی با میانی رنگی/ ایــــران بــــــــژ با میانــی بـــــژ

33,270 تومان

پریز برق ارت دربدارقاب دور رنگــی با میانی رنگی/ایــــران بــــــــژبا میانــی بـــــژ پریز برق ارت دربدارقاب دور رنگــی با میانی رنگی/ایــــران بــــــــژبا میانــی بـــــژ تعداد در کارتن :120

درواقع، پریزهایی که از چنین قابلیتی برخوردار هستند که جریان الکتریکی را به زمین انتقال دهند و ایمنی بیشتری را ایجاد نمایند، پریزهای ارت دار نامیده می‌شوند.

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر