پریز برق ارت دربدار قــــاب دور فیــلم پتـــــــرن با میانی سفید/ ایــران کوبیســـم با میانی سفید

30,760 تومان

پریز برق ارت دربدار قــــاب دور فیــلم پتـــــــرن با میانی سفید/ایــران کوبیســـمبا میانی سفید پریز برق ارت دربدارقــــاب دور فیــلم پتـــــــرن با میانی سفید/ایــران کوبیســـمبا میانی سفید تعداد در کارتن :120

درواقع، پریزهایی که از چنین قابلیتی برخوردار هستند که جریان الکتریکی را به زمین انتقال دهند و ایمنی بیشتری را ایجاد نمایند، پریزهای ارت دار نامیده می‌شوند.

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر