پریز برق ارت دربدار قاب دور تـــرنسپـــرنــت با میانی رنگی/ ایــران قهــوه اي با میانی بــژ

29,520 تومان

پریز برق ارت دربدارقاب دور تـــرنسپـــرنــت با میانی رنگی/ایــران قهــوه ايبا میانی بــژ پریز برق ارت دربدارقاب دور تـــرنسپـــرنــت با میانی رنگی/ایــران قهــوه ايبا میانی بــژ تعداد در کارتن :120

درواقع، پریزهایی که از چنین قابلیتی برخوردار هستند که جریان الکتریکی را به زمین انتقال دهند و ایمنی بیشتری را ایجاد نمایند، پریزهای ارت دار نامیده می‌شوند.

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر