دیجیتال - تنظیمات جریان: 5آمپر تا 60 – نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع)

4,131,600 تومان

دیجیتال - تنظیمات جریان: 5آمپر تا 60 – نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطعفاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع) وتورهای الکتریکی، یکی از پرکاربردترین تجهیزات الکتریکی دوار هستند که در رنج های توان و ولتاژ متفاوت، به وفور در صنایع مختلف مورد استفاده قرارمی گیرند. به دلیل اینکه تغذیه اصلی این موتورها از برق می باشد و سیستم تغذیه برق مشکلات و آسیب های مربوط به خودش را دارد، لذا لازم است که این موتورها در برابر اتصالات الکتریکی و نشتی جریان های مختلفی که در سیستم برق به وجود می آید محافظت شوند.

رله هاي حفاظت موتور دیجیتال - تنظیمات جریان: 5آمپر تا 60 – نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهاي سریع) کد کالا: DMP60 T 220 2a1b

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر