30mA– 6KA –63A– سه پل+نول

766,600 تومان

30mA– 6KA –63A– سه پل+نول .کلید مینیاتوری مدار الکتریکی را در شرایط غیر نرمال شبکه مانند بار اضافه یا شرایط خطا ، به صورت خودکار قطع می کند

RKNسری ( RCCB)( کلیدهاي حفاظت جریان نشتی (محافظ جان 30mA– 6KA –63A– سه پل+نول RKN 3P+N 63A 30mA: کد کالا

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر