(موتوري - روشنایی)B,C 6منحنیKA – 25A –3پل

170,500 تومان

(موتوري - روشنایی)B,C 6منحنیKA – 25A –3پل .کلید مینیاتوری مدار الکتریکی را در شرایط غیر نرمال شبکه مانند بار اضافه یا شرایط خطا ، به صورت خودکار قطع می کند

BKNسری ( MCB) کلید های مینیاتوری (موتوري - روشنایی)B,C 6منحنیKA – 25A –3پل BKN 3P B/C25A: کد کالا

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر