(موتوري -روشنایی)B,C 6منحنیKA – 10A – تک پل

56,500 تومان

(موتوري -روشنایی)B,C 6منحنیKA – 10A – تک پل .کلید مینیاتوری مدار الکتریکی را در شرایط غیر نرمال شبکه مانند بار اضافه یا شرایط خطا ، به صورت خودکار قطع می کند

BKNسری ( MCB) کلید های مینیاتوری (موتوري -روشنایی)B,C 6منحنیKA – 10A – تک پل BKN 1P B/C10A: کد کالا

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر