کلید هوایی فیکس 3 پل - جریان 3200 آمپر - قدرت قطع 100ka

65,000,000 تومان

کلید هوایی فیکس 3 پل - جریان 3200 آمپر - قدرت قطع 100KA کلید هوایی فیکس 3 پل - جریان 3200 آمپر - قدرت قطع 100KA

100KAکلید هوایی فیکس 3 پل - جریان 3200 آمپر - قدرت قطع
(230vacمکانیزم :موتوردار (ولتاژ تغذیه
SFA3200:مدل
 
جهت اطلاعات بیشتر
کلید های هوایی#
کلید های هوایی ایران#
کلید های هوایی اصفهان#
خریدکلید های هوایی #
فروش کلید های هوایی#
تعمیر کلید های هوایی#
کلید های هوایی قیمت مناسب#
بهترین کلید های هوایی#
مدرن ترین کلید های هوایی#
به روز ترین کلید های هوایی#
آخرین مدل کلید های هوایی#
مناسب ترین قیمت کلید های هوایی#
کلیدهای هوایی فیکس#
لوازم جانبی کلید هوایی#
ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر