کلید هوایی فیکس 3 پل - جریان 1600 آمپر - قدرت قطع 80ka

35,000,000 تومان

کلید هوایی فیکس 3 پل - جریان 1600 آمپر - قدرت قطع 80KA کلید هوایی فیکس 3 پل - جریان 1600 آمپر - قدرت قطع 80KA

80KAکلید هوایی فیکس 3 پل - جریان 1600 آمپر - قدرت قطع
(230vacمکانیزم :موتوردار (ولتاژ تغذیه
SFA1600:مدل 
 
کلید های هوایی#
کلید های هوایی ایران#
کلید های هوایی اصفهان#
خریدکلید های هوایی #
فروش کلید های هوایی#
تعمیر کلید های هوایی#
کلید های هوایی قیمت مناسب#
بهترین کلید های هوایی#
مدرن ترین کلید های هوایی#
به روز ترین کلید های هوایی#
آخرین مدل کلید های هوایی#
مناسب ترین قیمت کلید های هوایی#
کلیدهای هوایی فیکس#
لوازم جانبی کلید هوایی#
 
ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر