چراغ سیگنال

چراغ های هشدار دهنده به‌صورت LED و هم به‌صورت چراغ‌های کوچک وجود دارند

چراغ سیگنال
و هم به‌صورت چراغ‌های کوچک وجود دارند. این چراغ‌ها دارای قاب، پیچ و مهره‌ هستند، کهLEDچراغ های هشدار دهنده به‌صورت
برای تابلو‌های برق – مخابراتی، شبکه و یا نصب روی بدنه ماشین‌آلات صنعتی به‌عنوان چراغ سیگنال مناسب است. ولتاژ کار آن‌ها از ۳ ولت تا ۲۲۰ ولت می‌باشد. به‌راحتی نصب‌شده و در رنگ‌های سفید، آبی، قرمز، زرد و سبز  موجود می‌باشند
 
:کاربردهای چراغ سیگنال
نمایش وجود یا عدم وجود برق در تابلو برق 
روشن و خاموش بودن کلید
وارد مدار شدن خازن به مدار
نمایش تریپ
نمایش خطا