کلیدهای دو طرفه ژنراتور برق شهر و کلیدهای اتوماتیک دو طرفه موتوردار

سوئیچ دو طرفه ژنراتور برای انتقال برق از شبکه برق مجتمع با کاربری های متفاوت مانند مسکونی، تجاری، اداری و

سوئیچ دو طرفه ژنراتور برای انتقال برق از شبکه برق مجتمع با کاربری های متفاوت مانند مسکونی، تجاری، اداری و
… به یک ژنراتور موجود در آن محل به هنگام وقوع قطع برق طراحی شده است. این نوع کلید ها با نام کلید انتقال نیز شناخته شده اند.
زمانی که یک مجتمع دچار قطعی برق شده باشد می تواند از طریق کلید دو طرفه به ژنراتور سوئیچ شود.
اگرچه ده ها نوع مختلف سوئیچ دو طرفه وجود دارد، بیشتر آن ها در یکی از دو دسته مختلف به صورت خودکار و دستی قرار می گیرند.
در نوع دستی این کلیدها سه حالت زیر وجود دارد
حالت صفر برای خاموش 
حالت یک برای برق شهر
حالت دو یرای برق دیزل ژنراتور
عملکرد کلید دو طرفه (چنج وار) ژنراتور برق
کلید چنج اور اتوماتیک، در همه ساعات ولتاژ ورودی را مدار برق مانیتور می کند
هنگام قطع برق، سوییچ انتقال خودکار بلافاصله مشکل را حس می کند و به ژنراتور برای شروع کار سیگنال ارسال می کند
هنگامی که ژنراتور با سرعت مناسب کار می کند، کلید دو طرفه اتوماتیک با خیال راحت مدار را خاموش می کند و همزمان مدار برق ژنراتور را از سمت ژنراتور باز می کند
در عرض چند ثانیه، سیستم ژنراتور شما شروع به تهیه برق به مدارهای بحرانی و اضطراری خانه یا محل کار شما می کند. سوئیچ انتقال همچنان به نظارت بر شرایط مدار برق ادامه می دهد
هنگامی که کلید دو طرفه اتوماتیک حس می کند که ولتاژ خط به حالت پایدار برگشته است، بار الکتریکی را دوباره به مدار انتقال می دهد و مانیتورینگ را از سر می گیرد. در این حال ژنراتور برای خنک کردن موتور خود برای چند دقیقه وارد عمل می شود و عین حال کل سیستم را برای رخداد بعدی نیز مانیتور می کند