کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری (MCB) یک تجهیز الکترومکانیکی جهت حفاظت از مدار است که به صورت اتوماتیک عمل می کند. MCB برای قطع کردن مداری که دچار اضافه بار و اتصال کوتاه شده است مورد استفاده قرار میگیرد. MCB ها جایگزین مناسبی برای فیوز ها می باشند.

کلید مینیاتوری
 
ساختار کلید مینیاتوری
 
وظیفه کلید مینیاتوری
 
نحوه انتخاب کلید مینیاتوری